MENU

Glowna

O projekcie

Download

Cos o nas

Kontakt

 

 

zajrzyj na sourceforge.net


O PROJEKCIE

Projekt zostal napisany na potrzeby przedmiotu "Sieci i systemy wirtualne" pod kierownictwem dr Krzysztofa Trojanowskiego. Napisany w dosc krotkim czasie bo w przeciagu jednego semestru. Projekt zostal zrealizowany w jezyku C++.
Interpreter jest pewnym rodzajem translatora, który za każdym razem analizuje od nowa kod zrodlowy w celu przetlumaczenia polecen ktore sie w nim znajduja na formę zrozumiala dla maszyny.


Funkcjonalny zakres interpretera:

1) operacje wejscia - wyjscia: read, write (wczytywanie z klawiatury i wypisywanie na ekran)
2) deklaracja zmiennych globalnych
3) operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie
4) operacja przypisania: :=
5) operacje porownania: <, >, =, <>
6) nawiasy: (, )
7) separatory: ; .
8) poczatek/ koniec bloku: begin, end
9)operacja warunkowa: if then
10) petla: while do